(21-3-2017) Bảng tham khảo giá nội địa và kỳ hạn hàng hoá hôm nay

Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày)  giá nội địa các loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và giá đóng cửa kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm. (Lưu ý giá nội địa nêu trên chỉ là ức đoán dựa trên giá đóng cửa sàn kỳ hạn hôm trước. Thị trường hàng thực điều chỉnh trong ngày tùy theo lượng hàng bán ra và cách thanh toán)

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN
GIÁ VND
LOẠI HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH HÔM NAY HÔM QUA
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 21/3/2017 +/-
Cà phê nguyên liệu triệu/tấn 47.2 46.9 0.3
Cà phê loại 2 – 5% triệu/tấn 47.8 47.5 0.3
Cà phê XK loại 2-5% USD/tấn -80 -80 0
Hồ tiêu đen USD/tấn FOB 5000 4450 550
Hồ tiêu triệu/tấn 110 98 12
Ca cao triệu/tấn 37 36.5 0.5
Đào lộn hột tươi triệu/tấn 40 47 -7
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT)
JPYUSD 1 USD 112.5 112.66 -0.16
BRLUSD 1 USD 3.07 3.088 -0.018
INDUSD 1 USD 65.488 65.488 0
VNDUSD 1 USD 22810 22810 0
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT)
Robusta London USD/tấn 2196 2184 12
Arabica New York cts/lb 145.25 142.05 3.2
Cacao New York USD/tấn 2116 2013 103
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) Rupees/tấn 62220 62844 -624
Cao su Tokyo (Nhật bản) JPY/kg 277.9 281.1 -3.2
Dầu thô WTI USD/thùng 48.19 49.73 -1.54
Vàng New York USD/oz 1237.5 1230.2 7.3
Chỉ số USD USD/tấn 100.12 100.11 0.01
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 21/3 tăng nhẹ

Hits: 604