20/2/2019 Vị thế kinh doanh của các quỹ đầu cơ trên 2 sàn cà phê

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York ở vị thế dư bán với 62.109 lô tính đến 29/1/19 (báo cáo bị chậm do chính quyền Mỹ đóng cửa tạm thời trước đây). Kỷ lục lượng dư bán trên sàn NY là 113.412 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London đến 12/3/19 cũng ở vị thế dư bán với 23.924 lô.

PKA

Hits: 107

quang cao