20/2/2019 Bất chấp yếu tố tiền tệ tốt, giá cà phê vẫn giảm

LDN

1513-16 (1528-1510)     1538-17 (1555-1536

NY 5/19

100.85-0.75 (101.80-100.0)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 31.07 vs 31.12 cts/lb (–) DX/USD 96.52 (-)  BRLUSD 3,72 (-)

-Sức ép chốt giá cuối kỳ tháng 3/19 cả 2 sàn lấn lướt yếu tố tiền tệ. Giá giảm trên 2 sàn.

-NY tạo đáy ngay mức tâm lý quan trọng 100. Đóng cửa 100.85 sau khi phá 100.60 tạo nên hy vọng nhưng cũng là nguy cơ giảm. Đó là bẫy!

-LDN về đóng cửa 1513 sau khi chạm 1510. LDN đang thách thức khu vực 1505-1507. Cũng đang gài bẫy giữa tăng và giảm. Ý rằng ở mức này ai hy vọng giá tăng lại thì mua và chuyển tháng từ tháng 3 sang 5/19, ai không tin thì bán và chốt giá tháng 3/19.

-Hoàn cảnh hiện nay, nhiều người nghĩ còn xuống. Nên, chuyển những lô từ tháng 3 sang 5/19 trên London xem ra là một cú cân não cho người bán hàng thực. Nếu chuyển tháng, chính người bán mời người mua ‘’bắt chặn lỗ’’ về sau.

NQB

Hits: 257