20/2/2019 Bất chấp yếu tố tiền tệ tốt, giá cà phê vẫn giảm

quang cao
thitruongcaphe.net

LDN

1513-16 (1528-1510)     1538-17 (1555-1536

NY 5/19

100.85-0.75 (101.80-100.0)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 31.07 vs 31.12 cts/lb (–) DX/USD 96.52 (-)  BRLUSD 3,72 (-)

-Sức ép chốt giá cuối kỳ tháng 3/19 cả 2 sàn lấn lướt yếu tố tiền tệ. Giá giảm trên 2 sàn.

-NY tạo đáy ngay mức tâm lý quan trọng 100. Đóng cửa 100.85 sau khi phá 100.60 tạo nên hy vọng nhưng cũng là nguy cơ giảm. Đó là bẫy!

-LDN về đóng cửa 1513 sau khi chạm 1510. LDN đang thách thức khu vực 1505-1507. Cũng đang gài bẫy giữa tăng và giảm. Ý rằng ở mức này ai hy vọng giá tăng lại thì mua và chuyển tháng từ tháng 3 sang 5/19, ai không tin thì bán và chốt giá tháng 3/19.

-Hoàn cảnh hiện nay, nhiều người nghĩ còn xuống. Nên, chuyển những lô từ tháng 3 sang 5/19 trên London xem ra là một cú cân não cho người bán hàng thực. Nếu chuyển tháng, chính người bán mời người mua ‘’bắt chặn lỗ’’ về sau.

NQB

(Visited 205 times, 1 visits today)
quang cao

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*