(2-5-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 2-5-2017

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 1-5-2017 cơ sở tháng 7-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London (nghỉ)

07/17    1946+0

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    135.85+2.45 (137.45-133.70)

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 2-5 tăng mạnh.

Khuynh hướng: London trung tính và New York trung tính-tích cực.

Dựa trên hoạt động ngày 1-5, một số nhà phân tích có cái nhìn như sau:

Thị trường không có tin gì mới về cung cầu và kinh tế vĩ mô. Chỉ riêng đồng nội tệ Brazil BRL yếu, nhưng chưa thấy làm ảnh hưởng đến giá arabica New York từ hai phiên qua. Nên thị trường tạm thời đang theo cách định hướng của kỹ thuật.

Áp lực tất toán trên sàn robusta chỉ còn một ít không đáng kể  trong khi sàn arabica đã xong. Arabica đang kiếm cách lấy lại những gì đã mất trước đây.

New York vươt được 134 để đóng cửa 135.85. Tuy nhiên để đi xa hơn, nhất thiết New York phải kiếm mức đóng cửa 139.

Trong khi New York họat động rất tích cực, London nghỉ. Nhiều người tin mở cửa London vẫn còn đà tăng tiếp do cuối tuần trước đã chứng tỏ phần nào và nhất là New York đang tạo cơ hội. Nếu vượt khỏi 1966 sẽ có đường bươn lên 2000.

Tuy nhiên, vấn đề còn lại là khối lượng dư mua của các quỹ đầu cơ trên sàn London. Tin mới nhất cho biết, tính đến ngày chốt sổ thứ ba gần nhất là 25-4, các quỹ đầu cơ thanh lý chỉ còn 28.311 lô dư mua, giảm 18.458 lô so với 46.769 lô. Tính từ đó hết ngày hôm nay, ước khối lượng dư mua ấy vẫn không thay đổi lắm do cuối tuần trước mua lại một ít. Trong khi đó trên sàn New York vị thế dư mua đã chuyển sang dư bán với mức -8745 lô.  Dù giá trong thời kỳ tất toán giảm mạnh, lượng thanh lý dư mua sàn London vẫn còn dưới kỳ vọng của thị trường. Nếu các con số này đúng như vậy, đây là điểm yếu nhất có thể làm xoay chuyển hướng của đầu cơ, thay vì mua lại thì tiếp tục bán ra.

Dù sao, giá New York đã tạo bàn cỗ cho London hôm nay, vấn đề là London có “chén” hay không, rất phụ thuộc vào quyết định của đầu cơ London: giảm tiếp lượng dư mua hay gom lại hợp đồng mua hàng giấy. Còn sàn New York, liệu các quỹ đầu cơ có chuyển kênh từ dư mua sang dư bán lâu dài hay không?

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 29