(2-11-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê hôm nay

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 1-11-2017:

London:             

1887-15 (1924-1880)                              1838-40 (1890-1830)

New York:                  

122.95-2.15 (126.20-121.20)                 126.45-2.15 (129.65-124.80)

Điểm bình quân động của 2 sàn cà phê:

London 1/18          New York 12/17
20 ngày 1949 126.00
50 ngày 1971 129.25
100 ngày 2023 132.15

 

Dư địa dư bán của các quỹ đầu cớ trên sàn London kích bán, làm rung chuyển cả New York.

LONDON

Chạm 1830, London quay lên đóng cửa 1838. Sức bán còn thoải mái đối với các quỹ đầu cơ tài chính trên sàn này.

Tuy nhiên, nhiều nhà kỹ thuật tin rằng mức chắn dưới 1820 có lực đỡ khá mạnh và có thể làm thành đáy tạm thời dù sàn này chưa thực sự bị vào tình trạng bán quá mức.

Khuynh hướng rất tiêu cực. Hy vọng giá có pha phục hồi dù có thể sẽ chạm 1835/1830/1820. Khả năng rướn hết sức trong đợt này đến 1900 nhưng phải vượt nhanh lên 1880 mới kích tăng thêm.

NEW YORK

Tháng 12/17 mất mốc 123 và tháng 3/18 mất mốc 126.65 được xem là tiêu cực. Các quỹ đầu cơ có lượng dư bán khổng lồ đành phải bán tiếp khi mất mốc quan trọng trên.

Mốc đầu tiên cần vượt ở tại 124.50 nhưng sức rướn kỹ thuật xem ra có thể kéo đến 126 rồi từ đấy suy yếu dần. Tuy nhiên, do vẫn chưa thấy đầu cơ New York muốn mua bù, khả năng xuống khu vực 120/119 vẫn có thể xảy ra. Nhưng đó có thể là đáy tạm thời cho đợt giảm hiện nay.

Điều thú vị là giá đóng cửa cả hai tháng 12/17 và 3/18 New York nằm giáp mí với các mức BQĐ 20 ngày, nên một khi giảm bán là cơ hội cho đầu cơ mua bù giúp giá phục hồi.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 54

quang cao