(19-3-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê cho tuần này

Tuần trước và có thể kéo dài đến tuần này, giá kỳ hạn arabica New York khó đủ sức để trợ giúp giá robusta London, đặc biệt khi New York mất mốc quan trọng 118.30 cts/lb.

Dù cả tuần trước, London thiên hướng xuống với 4 ngày giao dịch đầu tuần đều có giá giảm và mất đến 62 Usd nếu tính từ đỉnh đến đáy. Tuy nhiên, cú vực dậy cuối tuần phần nào cho thấy sàn robusta chưa chịu xuống sâu. Đã không ít lần khi giá sàn này chạm khu vực 1710 rồi lại quay lên, tuần qua cũng như thế, chạm 1722 và quay lên mạnh trong ngày cuối tuần trước.

Trừ trường hợp giá New York quá yếu, như xuống 110 chẳng hạn, bấy giờ chắc London không thể đứng vững. Nhưng trường hợp New York xuống sâu như thế nên được xem là một tình huống xấu nhất cho tuần này.

Dù dao động khá mạnh (cách biệt đỉnh và đáy 62 Usd), London vẫn giao dịch trong khung cũ 1794-1711. Bao lâu vượt khỏi hai hàng rào này, giá kỳ hạn robusta sẽ chọn hướng hoặc đi lên hoặc giảm xuống mạnh hơn.

Trước mắt, để chọn hướng lên, London phải vượt qua các rào chắn phía trên như 1756 / 1764. Khi New York quá yếu, khó lòng mong London đạt kỳ vọng 1794. Một cách thực tế hơn 1764 nên được chọn làm mức đỉnh cho giai đoạn trước mắt (xem hình 2).

Về hướng xuống, nếu như New York chạm 116/115, London cũng khó để về 1700 vì đã nhiều lần chạm khu vực 1710 rồi lại quay ngược trở lên. Nhìn theo hướng tiêu cực, London vẫn khó xuống dưới 1700 nếu New York không mất mốc 115 để xuống sâu hơn.

Hits: 937

quang cao