(20-3-2018) Đóng cửa giá cà phê tăng nhưng xung lực chưa gom đủ mạnh

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London:             

1757+12 (1761-1740)                                1785+11 (1788-1770)

New York:                  

119.35+1.30 (119.85-118.00)                 121.45+1.25 (121.90-120.15)

Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R tháng 5-2018 là 39.64 cts/lb (-)  – USDX 89.89 (+)    – BRLUSD 3.28 (+)

London mức chắn trên: 1775 / 1768     – Mức chắn dưới 1740 / 1720

New York mức chắn trên: 121.50  / 120.50   – Mức chắn dưới 118.50  / 116.90

Hai sàn kỳ hạn có một phiên đầu tuần chỉnh tăng, tuy nhiên chưa chứng tỏ sẽ có đột biến gì cho một vài ngày tới. Mua bán khá chậm chạp và củng cố cấu trúc giá trên sàn.

Bức tranh kỹ thuật chưa thay đổi mấy, London chỉ chạm 1761 rồi lại xuống mà không lên nổi 1764. Xung lực chưa đủ chăng?

New York vẫn chưa thu hút dòng tiền và đi lẩn quẩn mức thấp.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 492

quang cao