(15/10/2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê tuần mới

Dự báo tuần từ 15-20/10/2018: Nếu vượt trở lực ngay ngày đầu tuần, giá kỳ 

Hình 2

Nhờ đợt tăng nhanh và đều, giá kỳ hạn cà phê robusta London đã tích luỹ được các yếu tố kỹ thuật một cách tích cực.

Vượt khỏi các mức bình quân động (BQĐ) 100 và 200 ngày tại 1652 và 1698, giá sàn robusta đang ở vị trí kỹ thuật thuận lợi (1713).

Vấn đề của tuần này là tìm cách đạt và vượt các mức kháng cự 1738/1752, đó được xem là kỳ vọng lớn của giá kỳ hạn London trong những ngày tới.

Điều cần quan sát kỹ là chính trong tuần trước, giá sàn này khựng lại ở mức 1718/1719, được xem là đỉnh đôi, là mức kháng cự khó vượt. Nếu như ngày đầu tuần không vượt qua nổi do có cơ hội sẵn khi mở cửa ngày 15/10, thì London lại quay về lại dưới 1700 để hoạt động tích luỹ ‘’chờ thời’’.

Miễn là giá tháng 11/18 của London đừng mất 1669 vì đó có thể là điểm làm tiêu tan các yếu tố tích cực đã đạt được.

Hits: 238