(15/10/2018) Nhìn tuần qua, nói về giá cà phê tuần này

Tuần qua, giá chưa muốn giảm

Hình 1

Trong 10 ngày giao dịch tính từ 01/10 đến 12/10/18, hai sàn kỳ hạn cà phê chứng kiến có đến 8/10 phiên có giá tăng. Dựa trên giá đóng cửa, sàn cà phê robusta London, nơi các nhà kinh doanh cà phê Việt Nam thường sử dụng để tham chiếu, tăng 141 Usd/tấn tính từ ngày mở đầu niên vụ mới 2018-2019 đến hết ngày 12/10/2018, từ 1572 usd/tấn tăng lên 1713 Usd/tấn chốt phiên giao dịch cuối tuần trước.

So sánh tuần với tuần giữa ngày 12/10 với 05/10/18, giá kỳ hạn sàn robusta tăng 59 Usd, sàn arabica New York tăng 7.60 cts/lb chốt ở 116.55 cts/lb tương đương với +168 Usd/tấn.

Trên thị trường nội địa, do tồn kho đầu kỳ vơi nhiều cộng với hàng vụ mới chưa dồi dào, giá cà phê nguyên liệu nhiều nơi lên mức 37 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng mỗi tấn so với tuần trước. Giá cà phê robusta loại 2, tối đa 5% đen vỡ (chuẩn xuất khẩu) giao về các kho quanh TP. HCM chừng 37,5 triệu đồng mỗi tấn.

Các quỹ đầu tư tài chính trên hai sàn tiếp tục giảm lượng hợp đồng dư bán được cho là động lực chính của đợt giá tăng từ đầu niên vụ đến nay. Thật vậy, sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm mạnh lượng dư bán bằng cách mua thoát đến 10.909 lô để còn 86.266 lô ngày 9/10 (kỷ lục của NY là 113.412 lô). Lượng dư bán trên sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng giảm mạnh với 12.435 lô còn 19.007 lô so với tuần trước đó là 31.442 lô. Nếu lực lượng này tiếp tục giảm lượng hợp đồng dư bán đều và nhiều như trong thời gian qua, giá cà phê còn cơ hội lên cao hơn trong thời gian tới…cho đến khi họ quay lại bán khống.

Mặt khác, có ý kiến cho rằng không chỉ cà phê, giá nhiều sàn hàng hoá thương phẩm khác như dầu thô, đường ăn…đều tăng do luồng vốn từ cổ phiếu bán ra được chuyển một phần sang các sàn hàng hoá. Đóng cửa tuần trước, chỉ số chứng khoán DJ giảm 4,2%, S&P giảm 4,1% và Nasdaq giảm 3,7% trong khi cùng kỳ giá kỳ hạn robusta tăng 3,79% và arabica tăng 6,98%.

Thị trường cà phê trong nước: Tuần này, khó giảm sâu.

Giá cà phê nguyên liệu nắm bắt nhanh thời cơ để tăng thêm 1 triệu đồng mỗi tấn trong tuần trước để đạt 37 triệu đồng.

Giá cà phê xuất khẩu loại 2, tối đa 5% đen vỡ giao về TP. HCM đầu tuần quanh mức 37,5 triệu đồng mỗi tấn, so với cà phê loại 1, sàn số 16, tối đa 2% đen vỡ được trả quanh mức 38,7 triệu đồng, cao hơn loại 2 xuất khẩu đến 1,2 triệu đồng. Sở dĩ mức chênh lệch tăng do đầu mùa, cà phê kích cỡ hạt lớn còn ít trong khi cuối mùa trước, nhiều kho đã trút bán loại tốt cho các nhà rang xay có nhu cầu đặc biệt.

Nếu như mức kháng cự 1718/1719 bị phá vỡ, giá cà phê trong nước có cơ hội tăng lên 37,5 triệu đồng mỗi tấn. Chỉ ngại khi giá chạm 37,5 triệu đồng trở lên, bấy giờ gặp sức bán mạnh từ những hợp đồng giao sau, có thể là một trở lực cho đường tăng mới cho giá cà phê nguyên liệu đầu vụ.

Thị trường cà phê trong nước: Khó giảm sâu.

Giá cà phê nguyên liệu nắm bắt nhanh thời cơ để tăng thêm 1 triệu đồng mỗi tấn trong tuần trước để đạt 37 triệu đồng.

Giá cà phê xuất khẩu loại 2, tối đa 5% đen vỡ giao về TP. HCM đầu tuần quanh mức 37,5 triệu đồng mỗi tấn, so với cà phê loại 1, sàn số 16, tối đa 2% đen vỡ được trả quanh mức 38,7 triệu đồng, cao hơn loại 2 xuất khẩu đến 1,2 triệu đồng. Sở dĩ mức chênh lệch tăng do đầu mùa, cà phê kích cỡ hạt lớn còn ít trong khi cuối mùa trước, nhiều kho đã trút bán loại tốt cho các nhà rang xay có nhu cầu đặc biệt.

Nếu như mức kháng cự 1718/1719 bị phá vỡ, giá cà phê trong nước có cơ hội tăng lên 37,5 triệu đồng mỗi tấn. Chỉ ngại khi giá chạm 37,5 triệu đồng trở lên, bấy giờ gặp sức bán mạnh từ những hợp đồng giao sau, có thể là một trở lực cho đường tăng mới cho giá cà phê nguyên liệu đầu vụ.

Dự kiến khung dao động giá cà phê nguyên liệu trên thị trường nội địa tuần này mức cao 38 triệu và mức thấp 37 triệu đồng mỗi tấn.

.

NGUYỄN QUANG BÌNH, theo NCIF

Hits: 327

quang cao