(14-5-2018) Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên sàn cà phê: dư bán giảm

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 7-5-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tiếp tục giảm mạnh dư bán với mua bù 3.700 lô chỉ còn 41.785 lô. Kỷ lục lớn nhất mọi thời đại với 70.577 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng giảm lượng dư bán đến 9.336 lô để còn 3.084 so với tuần trước là 12.420 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 184

quang cao