08/11/2022 Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ảnh hưởng đối với thị trường

Mỹ là nước có nền kinh tế số 1 thế giới, với GDP chiếm 24% trong GDP thế giới. Thị trường chứng khoán lên đến 44,7 ngàn tỷ USD, chiếm 48% tổng lượng giao dịch toàn cầu. Gần một nửa sở giao dịch thế giới đóng tại Mỹ.Gặp đồng USD là đồng tiền mạnh, là phương tiện thanh toán trên các sàn giao dịch ấy.

Nên các thay đổi và cơ hội chính trị xảy ra tại Mỹ đều có ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu. Vì sao? Hai đảng cầm quyền áp dụng chính sách tiền tệ và tài chính khác nhau. Lại có liên quan mật thiết với đồng USD nên tỷ giá, giá trị USD đều liên quan.

Chỉ cần đoán bên này thắng bên kia thua, đoán trật là mất bộn tiền. Như tỷ phú George Soros năm 2016 đoán D. Trump rớt, ông lỗ 1 tỷ USD.

Theo thăm dò, đảng Cộng hòa kỳ này có cơ hội nắm đa số ghế tại hạ viện, còn thương viện thì 5 ăn 5 thua. Thật ra, trên thị trường, đã có người đặt cược theo hướng đó. Nhưng nếu nhỡ sai, thì thị trường đảo chiều, lỗ mất mạng.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 106