Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê cho phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 5-4-2017

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 4-4-2017 cơ sở 5 và 7-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2144-6 (2149-2131)

07/17    2172-2 (2175-2157)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    137.75-0.10 (138.50-136.25)

07/17    140.05-0.20 (140.80-138.60)

 

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 5-4 quanh mức không đổi-giảm nhẹ. Khuynh hướng: London và New York trung tính.

Dựa trên hoạt động ngày 4-4, một số nhà phân tích có cái nhìn như sau:

Sàn arabica New York chạm 138.60 nhưng lại cố rướn lên đ6ẻ tránh điểm nguy. Đấy là lần thứ 3 sàn này không chịu xuống khi phạm hàng rào này. Trong 2 ngày gần đây, lượng hợp đồng mở tăng chừng 2000 lô, đấy là dấu hiệu cho thấy các quỹ đầu tư chưa muốn bán thanh lý thêm hàng dư mua. Với hiện tượng này, hy vọng sàn arabica có đường đứng ở mức hiện nay và nhích lên.

Đồ thị hoạt động giá robusta hết ngày 31-3-2017

 

Đồ thị hoạt động giá robusta hết ngày 4-4-2017

Trên sàn London, đồ thị 2 ngày 31-3 và 4-4 cho ta thấy hầu như không khác gì mấy. Giá chập chờn trong khung dao động ngắn. Tuy nhiên, sẽ có hướng tăng/giảm rõ ràng khi đóng cửa vượt khỏi khung 2195/2118.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 46