(5-4-2017) Giá cà phê giảm nhẹ vì hoạt động chuyển tháng

 

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2144-6 (2149-2131)

07/17    2172-2 (2175-2157)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    137.75-0.10 (138.50-136.25)

07/17    140.05-0.20 (140.80-138.60)

 

Giá cà phê trên hai sàn kỳ hạn tiếp tục yếu dù đóng cửa giảm không sâu. Hoạt động chuyển tháng trên sàn robusta London (bán tháng 5-2017 để mua lại tháng 7-2017) đã giúp giá tháng 7-2017 chỉ âm 2$ so với tháng 5-2017 âm 6$. Tuy nhiên mức chênh lệch giữa 2 tháng này vẫn còn cao với 28$, nên khả năng chuyển hàng từ các nước sản xuất đến sàn có thể chậm lại.

Tại sàn arabica New York, giá tháng 7-2017 chạm đáy 138.60 cts/lb. Nhưng may mắn các quỹ đầu cơ không để “đi luôn”, có thể do lượng dư mua hàng giấy hiện có còn quá ít.

Nếu bất kỳ lúc nào, giá sàn arabica có giá đóng cửa 138.60 hay thấp hơn, khả năng về 132 cts/lb bấy giờ hiển lộ.

Dự kiến sàn kỳ hạn London mở cửa chiều 31-3-2017 cơ sở tháng 5 và 7-2017 không đổi đến giảm nhẹ

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 85