1/7/2019 Các quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới

Tài liệu tham khảo cho người sản xuất và kinh doanh cà phê.

Các nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới

Hạng Nước Sản lượng (Tấn)
1 Brazil 2,592,000
2 Việt Nam 1,650,000
3 Colombia 810,000
4 Indonesia 660,000
5 Ethiopia 384,000
6 Honduras 348,000
7 Ấn Độ 348,000
8 Uganda 288,000
9 Mexico 234,000
10 Guatemala 204,000
11 Peru 192,000
12 Nicaragua 132,000
13 Trung Quốc (2013/14) 116,820
14 Ivory Coast 108,000
15 Costa Rica 89,520
16 Kenya 49,980
17 Papua New Guinea 48,000
18 Tanzania 48,000
19 El Salvador 45,720
20 Ecuador 42,000
21 Cameroon 34,200
22 Lào 31,200
23 Madagascar 31,200
24 Gabon 30,000
25 Thái Lan 30,000
26 Venezuela 30,000
27 Dominican Republic 24,000
28 Haiti 21,000
29 Democratic Republic of the Congo 20,100
30 Rwanda 15,000
31 Burundi 12,000
32 Philippines 12,000
33 Togo 12,000
34 Guinea 9,600
35 Yemen 7,200
36 Cuba 6,000
37 Panama 6,000
38 Bolivia 5,400
39 Đông Timor 4,800
40 CH Trung Phi 3,900
41 Nigeria 2,400
42 Ghana 2,220
43 Sierra Leone 2,160
44 Angola 2,100
45 Jamaica 1,260
46 Paraguay 1,200
47 Malawi 960
48 Trinidad and Tobago 720
49 Zimbabwe 600
50 Liberia 360
Sản phẩm cà phê Việt Nam – Thương hiệu L’ Amant

 

Hits: 361