(8/9/18) Vị thế kinh doanh: Đầu cơ tăng lượng dư bán nên giá khó lên

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 4/9/18, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tiếp tục tăng lượng dư bán thêm 3.458 lô, nay thành 105.336 lô so với kỷ lục lập cách nay 2 tuần là 106.105 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng 2.234 lô dư bán, nay lên thành 36.340 lô.

Cách vào ra của đầu cơ từ mấy tháng nay rất khác lạ, giảm nhẹ dư bán rồi tăng…Đây là một cách dụ dỗ hay gài bẫy trên thị trường hàng giấy. Hầu hết ai giữ vị thế mua đều ngắc ngoải vì đầu cơ trên sàn vẫn tiếp tục săn mồi, bắt người mua khống giá cao thoát bằng cách chặn lỗ giá thấp. Lưu ý các bạn cần tỉnh táo và cẩn thận.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 245

quang cao