8/4/2019 Dự đoán kỹ thuật giá robusta London đến 12/4/19

thitruongcaphe.net

Dự báo tuần từ 08-12/04/2019: Theo kỹ thuật, tình hình còn tiêu cực.

Hình 2

Giá kỳ hạn cà phê robusta London tuần qua về chạm đáy 1.395 usd/tấn nhưng ngay lập tức chỉnh lên lại ở mức cao nhất 1.463 lập ngày 03/04. Tuy nhiên, do lực bán chốt giá hàng thực và các quỹ đầu tư quay sang bán mới lại khi giải quyết xong ‘’bán quá mức’’, phiên cuối cùng xuống 1.417 để đóng cửa tại 1.420 usd/tấn

Khu vực 1.415-1.420 nay trở thành vùng hỗ trợ quan trọng. Mất khu này, giá London dễ mất 1.406 phía dưới, khả năng mức đáy sâu 1.395 tuần trước sẽ bị phá vỡ và đi theo chiều xuống. Điều này sẽ được khẳng định hơn khi London có giá đóng cửa dưới 1.395 (xem hình 2) với mức hỗ trợ dưới xa là 1.310.

Đóng cửa tại 1.420 là yếu vì mức này nằm sâu dưới các điểm gặp bình quân động 8/20/70 ngày tương ứng 1.451/1.483/1.530. Các nút này chính là mức phấn đấu của sàn này nếu theo hướng tăng. Nhưng sau đợt chỉnh lên 1.463 để quay lại vùng thấp, xem ra không dễ đạt.

Nếu tìm một điểm tích cực cho giá London cơ sở giao dịch tháng 05/19, thì con số dư bán trên sàn này đã đủ lớn. Tính đến hết 02/04, lượng dư bán tổng hợp gồm kỳ hạn và quyền chọn đạt 33.668 lô (10 tấn/lô).

Nhìn chung, bức tranh kỹ thuật giá kỳ hạn robusta còn xấu. Trong tuần này, nếu vượt lên được 1.463 như tuần trước sẽ là một kỳ vọng khó khăn.

Hits: 300

quang cao