9/4/2019 Sản lượng cà phê Indonesia tăng

Dự báo của Bộ Nông nghiệp Indonesia ước niên vụ cà phê 2019 của nước này đạt chừng 12.151.233 bao (60 kg x bao) tức 765.074 tấn, tăng 0,92% so với 2018, trong có chừng 85% tức chừng 10 triệu bao robusta.

Nguyễn Quang Bình

Hits: 144

quang cao