(6-1-2018) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 2-1-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều tăng mạnh vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm 9.675 lô còn 48.883 lô (số cũ cũng là kỷ lục 58.883 lô).

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London +1354 lô lên 26.888 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 17

quang cao