4/8/2020 Vì sao “vắt giá” trên sàn robusta London?

Lão phụ nữ đồng bào dân tộc Chil tại Dasar, Lâm Đồng. Ảnh: NGUYỄN QUANG BÌNH 27/11/19

Ngay khi mở cửa, giá tháng 9/2020 tăng lên cao hơn giá tháng 11/2020 trên sàn robusta London.

Lúc 15g41, tháng 9 đạt 1361 nhưng tháng 11 chỉ 1351 cao hơn 10$).

Cấu trúc giá thường là giá tháng giao dịch sau cao hơn tháng trước để người giữ hàng trả các chi phí. Nhưng nay, giá tháng trước cao hơn tháng giao dịch sau. Người ta thường gọi là “vắt giá” hay cấu trúc nghịch đảo.

Hiện tượng này đã từng xảy ra tại London nhiều lần vì các tay chơi chính trên sàn muốn làm chủ giá về sau.

Lần này, có thể giải thích như sau:

-Lượng tiền ứ hự trên thị trường tài chính giúp các quỹ đầu cơ có tiền nhiều và muốn đẩy giá tháng gần tăng cao để “giết” những ai đã bán giá cao trên tháng 9-2020. Siết giá buộc người bán phải thoát ra trong thua lỗ.

-Lượng hợp đồng bán tháng 9-2020 của các nhà kinh doanh nhỏ lẻ đủ túc số để cá lớn kiếm tiền.

-Dùng cớ hàng tồn kho đạt chuẩn trên sàn giảm. Nâng giá tháng 9-2020 lên để kéo nhanh hàng thực về kho. Để làm gì? Để một khi hàng có nhiều, đạp giá xuống vì đã giành quyền làm giá (người mua).

-Đây chỉ là thủ thuật tài chính chứ không hề có chuyện thừa thiếu hàng trên thị trường. Do vậy, cơ hội giá tăng cho các tháng còn lại trong năm 2020 tùy thuộc vào sức hút của đòn bẫy tài chính tháng 9-2020. Một khi lượng tồn kho đạt chuẩn có đủ hay thừa, bấy giờ nông dân lại sống với giá thấp!

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 110

quang cao