(4-5-2018)  Giá London tăng mạnh. Còn đà không?

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London             

1831+24 (1835-1802)                         1813+24 (1817-1784)

New York:                  

124.35+0.60 (125.40-123.65)              126.70+0.65 (127.65-126.05)

Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R là 42.74 cts/lb (+)  – USDX 92.43 (-)    – BRLUSD 3.53(+)

Phiên 3-5 New York chủ yếu hoạt động  ở vùng dương trong khi London chỉ âm nhẹ để đóng cửa dương mạnh +24$ chốt tại 1831 với đỉnh là 1835$. Như vậy đà tăng London vẫn còn tốt.

Đến đây phải nhận định rằng khi có giá đóng cửa 1804, giá London trở nên tích cực thấy rõ.

New York vẫn đang tiếp tục hoạt động tích lũy và củng cố. Qua hai phiên, hôm trước giảm và hôm qua không vượt đỉnh cũ 125.95, có nên xem New York mất hứng và nguội dần chăng?

Tồn kho cà phê khả dụng châu Âu đến hết tháng 3-2018 tăng gần 9,5 ngàn tấn đạt 651 ngàn tấn so với tháng 2-2018 nhưng lại tăng 12,6 ngàn tấn so cới cùng kỳ 2017.

Phạm Kỳ Anh

Xem thêm:

Bàn kỹ thuật giá kỳ hạn robusta cho vài ngày tới

London và New York đảo chiều tăng cực mạnh

Hits: 435

quang cao