(4-3-2018) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 27-2-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm khá mạnh mất 5.199 lô còn 53.355 lô so với tuần trước 58.554 lô. Kỷ lục cũ của sàn này là 58.970 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng 2.756 lô lên 17.377 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 519