(3-7-2017) Bình luận nhanh cho giá cà phê London hôm nay

Chốt mức 2149$, kỹ thuật sàn kỳ hạn London còn rất tích cực. Từ đáy 1987 mới đây, kéo một đường theo kênh tăng, sẽ chạm quanh mức 2200. Mức đóng cửa 2149 lại là mức cao cũ nên cứ vượt khỏi nó là tốt.

Khu vực kỳ vọng chung cho tuần này ở quanh 2150-2200. Khi lên 2250, khả năng còn tăng tiếp nhưng liệu sức cản do lực bán ra, do đầu cơ bán thanh lý, do đồng USD có khả năng tăng lại…(Xin xem biểu đồ trên)

Thiết nghĩ kỳ vọng khu vực thấp là phù hợp. Khi vượt khỏi đó, chúng ta sẽ tính tiếp.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 46

quang cao