(3-12-2017) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 28-11-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều ở vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York các quỹ quản lý chỉ số giảm lượng dư bán 7.001 lô từ 48.863  lô ngày 21-11 trở xuống còn 41.862 lô. Con số kỷ lục 49.399 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng 6.048 lô trong vị thế dư bán lên 20.219 lô.

PHẠM KỲ ANH

Xem thêm:

(28-11-2017) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Hits: 16

quang cao