(3-12-2017) Thị trường cà phê: Giá kỳ hạn và nội địa tăng giảm thất thường

Hai sàn kỳ hạn cà phê robusta và arabica sau một tuần thực hiện tính đến ngày 01/12/2017 có kết quả tăng so với một tuần trước đó. Cả tuần, sàn robusta tăng 4 Usd chốt 1753 Usd/tấn và arabica tăng 2 cts đạt 129.55 cts/lb.

Tuy nhiên, so sánh giá đã thực hiện, sau một tháng sàn robusta có kết quả giảm 4,62% nhưng arabica lại tăng 2,45%. Chỉ trong vòng ba tháng trở lại đây, giá London mất nhiều (-13,90%).

Tính từ đầu năm 2017 đến hết cuối tuần trước, kết quả thực hiện của hai sàn kỳ hạn cà phê robusta và arabica đều giảm mạnh với London mất 18,43% và New York giảm 13,40%.

Trên sàn robusta London, nơi các nhà kinh doanh cà phê Việt Nam thường sử dụng làm tham chiếu, giao dịch tháng 11-2017 đã mất khỏi bảng tổng sắp. Cấu trúc vắt giá nay còn tháng 01/2018 cao hơn tháng 03/2018 chỉ 3 Usd (xem hình 1).

Vắt giá hạ màn trong yên thấm. Vắt giá là hiện tượng giá tháng giao hàng cao hơn tháng sau, xảy ra có thể do thiếu hàng giao hoặc hàng thực (physical) hoặc hàng giấy (paper).

Dao động cao/thấp với đỉnh 1780 và đáy 1699 Usd/tấn trên sàn kỳ hạn robusta cũng phản ánh trên thị trường nội địa. Giá cà phê trong nước giao dịch thực tế trong khung dao động từ 36-38 triệu đồng mỗi tấn. Giá giao dịch đầu tuần sáng 04/12 quanh mức 37,2 triệu đồng mỗi tấn.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 16

quang cao