(5-2-2018) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 30-1-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều ở vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm bằng cách mua bù 5.005 lô để còn 53.965 lô, so với số tuần trước và cũng là kỷ lục 58.970 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng 1.751 lô lên 17.678 lô từ 15.957 lô dư bán trước đó.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 14

quang cao