(19-3-2018) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 13-3-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng dư bán lên 52.375 lô so với 50.727 lô, tăng 1.648 lô. Kỷ lục cũ của sàn này là 58.970 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm, đạt 11.827 lô so với 12.560 lô, giảm 733 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 193

quang cao