(13-1-2018) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 9-1-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều giảm vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm 6.055 lô còn 42.828 lô (kỷ lục 58.883 lô).

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm 313 lô còn 26.575 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 33