(13-1-2018) Thị trường cà phê: Tuy giá yếu, hai sàn đều phục hồi cuối phiên

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1728+1 (1730-1718)                                1724-3 (1730-1716)

New York:                  

122.25-0.55 (123.25-120.90)                   124.70-0.55 (127.95-125.75)

Lưu ý: Thứ Hai  15/1/18 sàn New York

Giao dịch trên hai sàn cà phê phiên cuối tuần buồn tẻ, dao động rất hẹp và London cố gượng để không âm sâu trong khi New York về cuối phiên phục hồi nhưng vẫn giảm nhẹ.

London giao dịch kiểu lên chẳng thèm lên xuống không dám xuống. Chỉ có một điểm lưu ý trên sàn này là trong mươi phút cuối trước khi đóng cửa, tự nhiên giá lên lại với không biết từ đâu 1000 lô mua. Giá cố gượng lên chạm 1735 không nổi và kẹt cứng trong khu vực 1720-1735, đó cũng là những điểm gặp của đường bình quân động 20 và 40 ngày.

Giá tháng 3-2018 nhớm đòi vắt nhưng chưa được. Đấy có lẽ là tác động (nếu xảy ra) tiềm ẩn cho London tăng về sau này khi đầu cơ muốn giá vắt (tháng 1 và 3 so với các tháng sau).

Tuy nhiên, không nên cho đó là do thiếu hàng mà chỉ là các động tác để thanh lý tài chính các lô bán cũng như nhiều tay kinh doanh chưa muốn hàng các nước xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ để họ có thể làm mưa làm gió trên sàn.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 27