(26-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá robusta hôm nay

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 25-10-2017:

London:             

2010+17 (2015-1982)                                      1961+16 (1966-1936)

New York:                  

124.10+0.90 (125.30-123.10)                127.80+0.85 (128.95-126.90)

Khối lượng giao dịch hai sàn còn yếu chưa toát được hướng chọn. London ăn theo New York nhưng lại được lợi hơn.

LONDON

Tăng mạnh nhưng chưa vượt khỏi khung dao động trước. Sống nương nhờ “cõi NY”. Khi nào vượt khỏi 1995 cơ sở tháng 1-2018 mới tính chuyện tăng tốt. Vắt giá là cái phao cho giá London nổi đến nay. Hướng xuống nằm tại 1922/1914 và sẽ rất tiêu cực khi về 1905.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 9

quang cao