(26-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá arabica hôm nay

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 25-10-2017:

London:             

2010+17 (2015-1982)                                      1961+16 (1966-1936)

New York:                  

124.10+0.90 (125.30-123.10)                127.80+0.85 (128.95-126.90)

Khối lượng giao dịch hai sàn còn yếu chưa toát được hướng chọn. London ăn theo New York nhưng lại được lợi hơn.

NEW YORK

Xuất phát đầu phiên tốt và đẩy giá tăng +2 cts/lb nhưng giai đoạn khi London gần đóng cửa, đồng nội tệ BRL Brazil mất giá  so với US$ (3,2595 BRL) bị một đợt chốt bán hàng giấy lớn liên quan đến tỷ giá giá lao đao. Đóng cửa tăng 0.85 cts/lb và nằm trên 126.75 đến 1 cts/lb. Dù chưa an toàn nhưng đỡ hơn hôm trước rất nhiều.

Chưa thấy quyết tâm của các quỹ đầu cơ thanh lý dư bán một cách tích cực. Phải vượt khỏi 129 cts/lb với lượng mua lớn mới chứng minh được thái độ ấy.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 19

quang cao