(25-3-2017) Bảng tham khảo giá nội địa và kỳ hạn hàng hoá hôm nay

Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày)  giá nội địa các loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và  đóng cửa giá kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm.

(Lưu ý giá nội địa nêu trên chỉ là ức đoán dựa trên giá đóng cửa sàn kỳ hạn hôm trước. Thị trường hàng thực điều chỉnh trong ngày tùy theo lượng hàng bán ra và cách thanh toán)

 

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN
GIÁ VND
LOẠI HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH HÔM NAY HÔM QUA
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 25/3/2017 +/-
Cà phê nguyên liệu triệu/tấn 46 46.5 -0.5
Cà phê loại 2 – 5% triệu/tấn 46.7 47.2 -0.5
Cà phê XK loại 2-5% USD/tấn -70 -75 5
Hồ tiêu đen USD/tấn FOB 5050 5000 50
Hồ tiêu triệu/tấn 108 103 5
Ca cao triệu/tấn 38.6 38.5 0.1
Đào lộn hột tươi triệu/tấn 40.5 41 -0.5
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT)
JPYUSD 1 USD 111.37 111.01 0.36
BRLUSD 1 USD 3.11 3.14 -0.03
INDUSD 1 USD 65.39 65.51 -0.12
VNDUSD 1 USD 22800 22810 -10
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT)
Robusta London USD/tấn 2139 2163 -24
Arabica New York cts/lb 137.6 140.5 -2.9
Cacao New York USD/tấn 2131 2176 -45
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) Rupees/tấn 62025 62080 -55
Cao su Tokyo (Nhật bản) JPY/kg 259 264 -5
Dầu thô WTI USD/thùng 47.97 47.68 0.29
Vàng New York USD/oz 1248.5 1244 4.5
Chỉ số USD USD/tấn 99.44 99.56 -0.12
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 27/3 không đổi-tăng nhẹ

Hits: 135