(25-3-2017) Đồ thị cặp tỷ giá USDBRL

Nhận định của ANH PHAN:

– Quan sát nhận thấy trong ngắn hạn đồng Real mất giá so với USD .
– Có thể điều đó làm ảnh hưởng một phần đến giá nông sản trong đó có cà phê mà Brazil là nước xuất khẩu lớn: áp lực bán vì người sản xuất thấy thu được nhiều nội tệ hơn.
* Phương diện kỹ thuật : Xu thế chung là phục hồi , chỉ báo RSI đang cho tín hiệu có lực cầu .

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ hoan nghênh tác giả Anh Phan tiếp tục đóng góp phục vụ bạn đọc.

Lần này, Anh Phan đóng góp đồ thị cặp tỷ giá USDBRL.

Tiền tệ là một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến giá trên các sàn hàng hóa thương phẩm như cà phê.

Chúng tôi trân trọng chuyển đồ thị của Anh Phan và xin xem trên đây là ý kiến và nghiên cứu riêng của tác giả.

Cám ơn tác giả ANH PHAN và mong tiếp tục đóng góp.

Trân trọng,

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

 

 

Hits: 154