(24/9/18) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán NY đạt kỷ lục mới

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 17/9/18, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tiếp tục tăng lượng dư bán thêm 7.538 lô, nay thành 113.412 lô tăng 7,2% so với báo cáo trước là 105.874 lô so với . Kỷ lục lập cách nay 3 tuần là 106.105 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng nhẹ lên 35.465 lên 35.438 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 107

quang cao