(24-3-2017) Bán thanh lý dư mua hàng giấy trên 2 sàn cà phê chưa ngớt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2163-1 (2169-2147)

07/17    2184-1 (2189-2169)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    140.50-1.20 (141.85-139.55)

07/17    142.90-1.15 (144.20-141.95)

Hai sàn kỳ hạn cà phê bắt đầu chậm chạp, giá mở cửa không đổi. Nhiều người cứ ngỡ sức bán ra đã cạn. Nào ngờ chỉ hơn 3 giờ yên ắng, hai sàn chọn hướng xuống. New York mất mốc 140 và London về quanh mức 2150$. Đóng cửa New York vượt khỏi 140 cts/lb và London âm 1$, chưa chứng minh mình đã lấy lại sức trước một ngày giao dịch cuối tuần hôm nay khi các quỹ đầu cơ đang tranh thủ bán thanh lý dư mua hàng giấy.

Xuất khẩu cà phê Uganda tăng mạnh trong tháng 2-2017. Cả tháng đạt 397.883 bao, tăng 46,31% hay 125.942 bao so với cùng kỳ năm 2016. Tính 5 tháng đầu niên vụ 2016/17, nước xuất khẩu robusta quan trọng này của châu Phi vượt 29,76% so với cùng kỳ năm trước để đạt 1.844.178 bao.

Mùa thu hoạch cà phê Guatemala và không tốt như kỳ vọng. Biến đổi khí hậu và bệnh nấm lá làm sản lượng arabica nước này giảm.

Bộ nông nghiệp Brazil cho các nhà rang xay và nông dân mua bán đấu giá thử trên mạng. Nhưng người bán không bán robusta người mua là rang xay không mua được. Trước đây các nhà rang xay và chế biến cà phê đã từng xin chính phủ cho phép nhập cà phê robusta để chế biến cà phê hòa tan nhưng phía nông dân cho rằng hàng trong nước không thiếu. Khi mở cửa cho mua bán, lại không có bao nào!

Dự kiến sàn kỳ hạn London mở cửa chiều 24-3-2017 cơ sở tháng 5 và 7-2017 không đổi-giảm nhẹ.

Khuynh hướng London và New York trung tính đến tiêu cực.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 383