(24-3-2017) Bảng tham khảo giá nội địa và kỳ hạn hàng hoá hôm nay

 

Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày)  giá nội địa các loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và giá đóng cửa kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm.

(Lưu ý giá nội địa nêu trên chỉ là ức đoán dựa trên giá đóng cửa sàn kỳ hạn hôm trước. Thị trường hàng thực điều chỉnh trong ngày tùy theo lượng hàng bán ra và cách thanh toán)

 

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN
GIÁ VND
LOẠI HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH HÔM NAY HÔM QUA
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 24/3/2017 +/-
Cà phê nguyên liệu triệu/tấn 46.5 46.7 -0.2
Cà phê loại 2 – 5% triệu/tấn 47.2 47.2 0
Cà phê XK loại 2-5% USD/tấn -75 -75 0
Hồ tiêu đen USD/tấn FOB 5000 5000 0
Hồ tiêu triệu/tấn 103 103 0
Ca cao triệu/tấn 38.5 38 0.5
Đào lộn hột tươi triệu/tấn 41 41 0
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT)
JPYUSD 1 USD 111.01 111.26 -0.25
BRLUSD 1 USD 3.14 3.09 0.05
INDUSD 1 USD 65.51 65.51 0
VNDUSD 1 USD 22810 22810 0
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT)
Robusta London USD/tấn 2163 2164 -1
Arabica New York cts/lb 140.5 141.7 -1.2
Cacao New York USD/tấn 2176 2165 11
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) Rupees/tấn 62080 62110 -30
Cao su Tokyo (Nhật bản) JPY/kg 264 260.6 3.4
Dầu thô WTI USD/thùng 47.68 48.19 -0.51
Vàng New York USD/oz 1244 1246 -2
Chỉ số USD USD/tấn 99.56 99.49 0.07
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 24/3 (thông báo sau)

Hits: 294