Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 24-3-2017

 

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 23-3-2017 cơ sở 5 và 7-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2163-1 (2169-2147)

07/17    2184-1 (2189-2169)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    140.50-1.20 (141.85-139.55)

07/17    142.90-1.15 (144.20-141.95)

 

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 24-3 từ không đổi đến giảm nhẹ.

Khuynh hướng: London và New York: trung tính-tiêu cực

Dựa trên hoạt động ngày 23-3, ta có thể nói như sau:

London giảm mạnh rồi phục hồi khi đóng cửa. Lượng giao dịch ít ỏi. Thị trường chưa định hướng rõ tăng hay giảm. Để có hướng tăng, dứt khoát phải có giá đóng cửa trên 2201$ với lượng giao dịch thật lớn.

New York lại dừng tại 139.55 và phục hồi cuối phiên để nằm trên 140. Sức bán ra của đầu cơ cạn rồi sao hay nhờ một lực mua nào đã giúp phục hồi? Nếu cả 2, New York mất điểm nhưng chưa chắc đã yếu.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ, nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 247