(21-7-2017) Thị trường cà phê: Bình luận nhanh trước mở cửa

Diễn biến giá hôm qua 20-7-2017:

London 2113+3 (2122-2099)

New York 135.00-0.80 (135.80-134.15)

Hôm nay ngày cuối tuần, các nhà kinh doanh khóa sổ. Thái độ của họ hôm nay quan trọng. Nếu như bỏ mất mốc 135, giá New York phải đi lòng vòng xuống rồi trước khi muốn lên.

Giá London thấy rõ thái độ hơn, đỉnh và đáy 4 ngày vừa qua đều theo cách ngày này thấp hơn ngày trước. Đó là tiêu cực. Dù đóng cửa chốt mức trên bình quân động 200 ngày, London về thực tế đang bị áp lực mà bất chấp kỹ thuật (xem biểu đồ).

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 34