(21-4-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán trên sàn New York cao đạt kỷ lục mới

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 17-4-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng mạnh dư bán và vượt kỷ lục cũ là 61.865 lô để đạt kỷ lục lớn nhất mọi thời đại với 70.577 lô so với tuần trước 57.444 lô, tăng bán 13.133 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng tăng lượng dư bán thêm 1.159 lô để đạt 18.323 so với tuần trước là 17.164 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 190

quang cao