(20-4-2017) Diễn biến giá hồ tiêu tại Ấn độ

Đồ thị diễn biến giá hồ tiêu tại Kochi Ấn độ

Giá hồ tiêu xô tại Kochi Ấn độ hôm qua vẫn đứng mức 58.000 INR/tấn bằng ngày 18-4, nhưng giá tiêu sơ chế lại giảm 100 INR còn 60.500 INR/tấn.

Giá tiêu đen tại Việt Nam đang dao động trong khoảng 96-98 triệu đồng/tấn. Lý do: thiếu đơn hàng mua nhập khẩu.

QUAN DI SƠN

Hits: 51