2/1/2019 Thị trường cà phê thế giới: Nhìn lại năm 2018 (phần 2)

Áp lực lên giá và một số biểu hiện của thị trường

Dựa trên cán cân cung-cầu thị trường cà phê thế giới (hình 1), không chỉ các nước sản xuất bán mạnh, các quỹ đầu tư tài chính suốt năm qua tăng cường bán khống và luôn luôn có lượng dư bán lớn (net short), ảnh hưởng xấu đến giá trên 2 sàn cà phê robusta London và arabica New York.

Hình 2

Tính đến hết ngày 25/12/18, các quỹ đầu tư tài chính trên hai sàn kỳ hạn vẫn ở vị thế dư bán, ở London 256.130 tấn và New York ước chừng 1 triệu (*tức chừng 60.000 hợp đồng (số ước đoán lượng thực tế của tác giả – riêng số 60.900 lô dựa trên số cũ ngày 18/12/18, với lý do chính quyền Mỹ đóng cửa một phần không làm việc nên đơn vị trách nhiệm liên quan không phát hành cho đến khi mở cửa toàn phần). Trong năm, có lúc lượng dư bán tổng hợp gồm của cả thị trường kỳ hạn và quyền chọn sàn arabica New York tăng mức kỷ lục mọi thời đại với 113.412 lô hay hơn 1,93 triệu tấn, trong khi London lên gần 360.000 tấn (hình 2). Các quỹ đầu tư càng bán, giá trên các sàn kỳ hạn càng bị kéo xuống thấp.

Áp lực bán mạnh từ các phía, hàng thực (xuất khẩu) lẫn hàng giấy (hợp đồng kỳ hạn) phản ánh rõ ràng lên giá của 2 sàn kỳ hạn.

Hình 3 – Tình hình thực hiện 2018 sàn robusta London

 

 

Hình 4 – Tình hình thực hiện 2018 của sàn arabica New York

Giá cả 2 sàn kỳ hạn cà phê cao đầu năm nhưng thấp cuối năm. Biểu sau đây giải thích thêm hai đồ thị trong Hình 3 và Hình 4:

 

Hình 5 – Dao động giữa đáy và đỉnh năm 2018

Lợi suất đầu tư âm của hai sàn cà phê 2018: So với giá đóng cửa ngày 31/12/18 của sàn arabica tại 101,85 cts/lb, lợi suất thu hồi âm với -27.25%, còn London đóng cửa ở 1.525 Usd/tấn lợi suất thu hồi cho đầu tư trên sàn này cũng âm ở -15,28%. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tính từ ngày 12/01/16 nếu ai mua trên sàn New York sẽ thua lỗ 26,34 % (-36,10 cts/lb) và London lỗ 30,11% (-650 Usd/tấn).

Xem tiếp các phần khác tại đây:

2/1/2019 Thị trường cà phê thế giới: Nhìn lại năm 2018 (phần 1)

2/1/2019 Thị trường cà phê thế giới: Nhìn lại năm 2018 (phần 3)

2/1/2019 Thị trường cà phê thế giới: Nhìn lại năm 2018 (phần 4)

2/1/2019 Thị trường cà phê thế giới: Nhìn lại năm 2018 (phần 5)

NGUYỄN QUANG BÌNH trên NCIF 2/1/2019

Hits: 164