18/11/2018 Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên London chuyển sang dư mua!

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 13/11/18, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng lượng dư bán từ 39372 lô tuần 6/11 lên 42214 lô, bán lại trong tuần 2842 lô . Kỷ lục của NY là 113.412 lô.

Lượng dư bán trên sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm với mua 3856 lô trong tuần để chuyển sang dư mua 276 lô! Lưu ý London đã sang DƯ MUA.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 233