(17-3-2017) Bảng tham khảo giá nội địa và kỳ hạn hàng hoá hôm nay

Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày)  giá nội địa các loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và giá đóng cửa kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm. (Lưu ý giá nội địa nêu trên chỉ là ức đoán dựa trên giá đóng cửa sàn kỳ hạn hôm trước. Thị trường hàng thực điều chỉnh trong ngày tùy theo lượng hàng bán ra và cách thanh toán)

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN
GIÁ VND
LOẠI HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH HÔM NAY HÔM QUA
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 17/3/2017 +/-
Cà phê nguyên liệu triệu/tấn 47 46.9 0.1
Cà phê loại 2 – 5% triệu/tấn 47.5 47.5 0
Cà phê XK loại 2-5% USD/tấn -85 -90 5
Hồ tiêu đen USD/tấn FOB 4450 4500 -50
Hồ tiêu triệu/tấn 99 100 -1
Ca cao triệu/tấn 36.5 36.5 0
Đào lộn hột tươi triệu/tấn 46 47 -1
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT)
JPYUSD 1 USD 113.37 113.45 -0.08
BRLUSD 1 USD 3.12 3.1 0.02
INDUSD 1 USD 65.63 65.63 0
VNDUSD 1 USD 22810 22810 0
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT)
Robusta London USD/tấn 2183 2180 3
Arabica New York cts/lb 141.45 140.9 0.55
Cacao New York USD/tấn 2027 2048 -21
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) Rupees/tấn 63055 63218 -163
Cao su Tokyo (Nhật bản) JPY/kg 278.4 279 -0.6
Dầu thô WTI USD/thùng 48.7 47.9 0.8
Vàng New York USD/oz 1228.6 1199 29.6
Chỉ số USD USD/tấn 100.07 100.35 -0.28
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 17/3 tăng nhẹ

Hits: 214