(14-11-2017) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 7-11-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều tăng mạnh vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng lượng dư bán lên 48.905 lô (tương đương với 833.341 tấn) so với tuần trước là 46.967 lô. Đây là con số kỷ lục của các kỷ lục lượng dư bán trên sàn này.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng vị thế dư bán lên từ 15.095 lô từ mức cũ là 6.735 lô (+124%).

PHẠM KỲ ANH

Hits: 17

quang cao