(14-11-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn robusta hôm nay

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 13-11-2017:

London:             

1873+8 (1873-1868)                               1824+8 (1825-1807)

New York:                  

127.60+0.05 (128.15-126.65)                130.75-0.15 (131.35-130.05)

Giao dịch trên cả 2 sàn khá buồn tẻ. London tăng khi New York trên 131 cts/lb chứ chưa phải do tự sức mình làm nên.

LONDON

Dao động giữa đỉnh và đáy trong ngày dưới 20$, chứng tỏ rất thấp và hình như muốn đợi New York. Đóng cửa 4$ trên đường bình quân động 5 ngày tại 1820$ được xem là một khích lệ. Tuy nhiên còn quá xa để London trở nên tích cực. Các mức 20 và 50 ngày BQĐ nay là 1895/1938. Tuy nhiên cấu trúc vắt 71$ đang là cho giá London “chờn” chưa dám xuống.

Mức nhắm của London đang hướng xuống 1710 tuy nhiên chỉ khi có giá đóng cửa dưới 1799 mới thực sự đáng lo. Từ đây đến đó còn các truông 1770/1740.

Trong trường hợp giá tăng về khu vực 1850, khả năng lên thêm 1880/1900.

Khuynh hướng tiêu cực. Hướng xuống mạnh hơn hướng lên.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 28