14/11/2021 Câu chuyện cà phê cuối tuần

Nhiều bà con điện thoại đến nêu thắc mắc với tôi: Sao giá phái sinh tăng đùng đùng mà giá cà phê nội địa không chịu theo. Đây là một phần của câu trả lời. Xin nhấp chuột vi tính vào đề tài dưới đây:
Đấy cũng là câu chuyện cà phê cuối tuần này.
NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 196