13/12/2019 Nước Anh chắc chắn ra khỏi EU, Brexit gần kề.

Kết quả bầu cử quốc hội Anh cho thấy Đảng của TT BoJo thắng lớn. Nhân dân Anh chọn đường ra khỏi EU (Brexit). Điều đã được TT BoJo quyết tâm thực hiện cho được trước 31/1/2010.

Đảng bảo thủ của BoJo đạt 364 ghế. Đảng Lao động chỉ được 205 ghế. Còn lại là các đảng khác.

Các sàn chứng khoán và hàng hóa tăng mạnh như hân hoan đón chào kết quả này.

Đồng bảng Anh tăng giá mạnh lên 1 bảng Anh ăn 1,34 Usd, cao nhất tính từ giữa 2018.

Mong sao cho VQ Anh trời yên bể lặng để sàn cà phê London khỏi chơi vơi như hiện nay.

NGUYỄN QUANG BÌNH

 

Hits: 35