(13/10/18) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán hai sàn cà phê giảm mạnh

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 9/10/18, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm mạnh lượng dư bán bằng cách mua thoát đến 10.909 lô để còn 86.266 lô ngày 9/10. Kỷ lục của NY là 113.412 lô.

Lượng dư bán trên sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng giảm mạnh với 12.435 lô, đến 9/10 còn 19.007 lô so với tuần trước đó là 31.442 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 354

quang cao