(12-9-2017)  Bình luận nhanh kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê arabica

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm trước  tức 11-9-2017:

London11:            1951-9 (1977-1940)

New York12:       131.85+1.20 (131.95-129.75)

Xét về kỹ thuật: có vẻ tươi hơn. Nhưng cần lưu ý: Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc hôm qua nhất trí trừng phạt Triều tiên (với 15/15 phiếu). Nên bất kỳ một phản ứng “ẩu” nào của Triều tiên đều có thể dẫn đến bán tháo trên thị trường tài chính nói chung, trong đó có thể có sàn cà phê.

Giá NY cận kề 132.45 tức mức đưa giá lên cao gần đây. Một cú kích lên trên mức ấy, tốt nữa là đóng cửa trên mức ấy, khả năng NY có thể tìm đường lên 137/140.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Viber/Whatsapp/Tel: 094 9393 283

Xem thêm:

(11-9-2017)  Bình luận nhanh kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê arabica

(12-9-2017) Thị trường cà phê: Giá arabica tăng nhưng robusta lùi một bước

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 44

quang cao