11/1/2019 Sàn arabica hy sinh để sàn robusta ”sống lại’’

Diễn biến hôm trước

London

1536+1(1542-1520) 1557+3 (1562-1540)

New York:                  

104.25-1.05(106-103.35) 107.65-0.85(109.20-106.60)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 34.56 (-) cts/lb (++)  – USDX 95.54 (+)    – BRLUSD 3.71 (-)

Dự kiến London mở cửa 11/1/19: 1$.

-Yếu tố tiền tệ (USD và BRL) khiến New York yếu. Khi NY xuống, London có cơ hội phục hồi nhưng không đủ mạnh.

-Mục tiêu London 1560. Nhưng nếu quay về 1506, khả năng rớt mạnh hơn. Nhiều người cho rằng các phiên trước mức 1559 không qua được do Việt Nam và Brazil bán mạnh ở mức ấy.

Hits: 173