(10-8-2017) Bình luận nhanh kỹ thuật giá cà phê robusta trước giờ mở cửa

NGUYỄN QUANG BÌNH

Bài liên quan:

(8-8-2017) Thị trường cà phê: Bình luận nhanh trước mở cửa

(7-8-2017) Bình luận kỹ thuật giá robusta London cho tuần này

(10-8-2017) Thị trường cà phê: Lạ không khi giá robusta giảm mạnh?

Hits: 40

quang cao